Foto navigatie
Beeldengroep nabij het mausoleum waar Mao Zedong begraven ligt.

  •