Foto navigatie
De Verboden Stad.Tussen de muren staan grootse gebouwen en pleinen. Ze waren aangelegd om bezoekers te imponeren. Opvallend is de symmetrie en de harmonie in bouwstijl en aanleg. In het zuidelijke gedeelte werden keizerlijke ceremonies gehouden en examens voor mandarijnen afgenomen.

  •