Foto navigatie
P005393
ID: P005393
Stenen Tijdperk

Wat schrijft WikipediA over het Stenen Tijdperk?
Met steentijd of stenen tijdperk wordt de periode uit de prehistorie aangeduid waarin mensen gebruiksvoorwerpen uitsluitend van steen maakten, en nog niet van metaal. Aannemelijk is dat ze al in die tijd ook wel houten gebruiksvoorwerpen maakten en aan het eind van de steentijd ook wel metalen gebruikten, maar die zijn uiteraard vrijwel nooit bewaard gebleven.
Een uitzondering is de in 2014 gevonden telefooncel in het Zuid-Hollandse Dordrecht.
Archeologen vonden hier tijdens graafwerkzaamheden op een kade een nog vrijwel in takte telefooncel inclusief stenen telefoonhoorn.
De wetenschappers staan nog voor een raadsel hoe er nu precies gecommuniseerd werd m.b.v. de stenen telefooncel, maar een hypothese is dat men de basaltkeien in de rivier moest gooien en dat de ontvanger aan de andere kant van de rivier aan de hand van de ontstane golfslag hier berichten uit op kon maken. Gooide men een grote kei, des te groter de golfslag, des te groter/belangrijker de boodschap, etc.
De datering en duur van de steentijd is onderwerp van discussie en hangt ook af van de gehanteerde definities en locaties. De oude steentijd begint ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika, toen de eerste hominiden gereedschappen uit steen gingen maken. De steentijd begon dus al voordat de Homo sapiens op aarde rondliep. Het is echter buitengewoon moeilijk met zekerheid te zeggen of een losse steen (zonder context) met een scherpe kant het resultaat is van een bewuste bewerking of van een toevallige gebeurtenis.
Met de belangwekkende vondst in Dordrecht kan wel gesteld worden dat er een doorbraak heeft plaats gevonden in de aanname dat men ook in Noordwest-Europa al in een vroeg stadium van de geschiedenis van de steentijd voorop liep en volledig mee ging in de vaart der volkeren, en Dordrecht daar een zeer belangrijke positie in heeft verworven.
Op de foto demonstreert een Dordtenaar abusiefelijke de werking van de stenen telefoon.

Tijd: 13.33 u.
Datum: 1 april 2014
Plaats: Kuipershaven, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland, West-Europa

Reacties

Nog geen reacties.

  •