In september 2013 is de gemeente Dordrecht begonnen met de renovatie/herstel van het Scheffersplein. Dit plein wat eigenlijk een brug is over de Voorstraathaven moest gerepareerd worden omdat de gietijzeren spanten waar het brugdek op rust haarscheuren vertoonde en dus onvoldoende draagkracht heeft.

Eind 2011 bleek bij de reguliere inspectie van de brug dat een deel van het Scheffersplein scheuren vertoonde. De oorzaak: de metalen spanten van de uit 1854 stammende brug zijn versleten en verzwakt. De gemeente constateerde dat de constructie onvoldoende voldeed om het plein multifunctioneel te kunnen blijven gebruiken, bijvoorbeeld bij grote evenementen. Ook (vracht)verkeer was niet meer mogelijk. Tijdelijk zijn bloembakken neergezet om verkeer over het plein tegen te gaan, maar er was een structurele oplossing nodig. In december 2012 heeft de gemeenteraad van Dordrecht geld beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de brug. In overleg met de ondernemers rondom het plein en het waterschap is uiteindelijk bepaald dat de uitvoering van de werkzaamheden buiten het terrasseizoen plaats moet vinden.

Aannemer Ippel Civiele Betonbouw (onderdeel van Strabag b.v.) is gestart op maandag 16 september met de eerste werkzaamheden. Ze beginnen onder andere met het inrichten van de bouwplaats. Vooruitlopend op de werkzaamheden heeft netbeheerder Stedin twee middenspanningskabels vervangen. Daarbij is geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Speciale bouwomheining
Onderdeel van het inrichten van de bouwplaats is het neerzetten van een speciaal ontworpen bouwomheining die in de omgeving past en een deel van het plein afschermt. Een mooie omheining is het resultaat van de afspraak met de horeca dat het Scheffersplein tijdens het werk zo aantrekkelijk mogelijk moet blijven. De bouwomheining is gemaakt van hoogwaardig materiaal en doet tevens dienst als buitententoonstelling over het plein. Het toont oude foto’s en verhalen over het plein in de loop van de geschiedenis. Tijdens de werkzaamheden functioneert de omheining ook als medium voor de horeca om bijzondere aanbiedingen tijdens de bouwperiode te presenteren. Dit gebeurt via een qr-code die mensen kunnen inscannen. De informatie waar de qr-codes naartoe verwijzen wordt steeds aangepast, waardoor de horecaondernemers een wisselend aanbod kunnen presenteren tijdens de bouwwerkzaamheden.

Leuk detail is dat Ary Scheffer op het plein wordt ‘ingepakt’, maar op de bouwomheining weer ‘tot leven komt’. Hij verwelkomt, presenteert de informatie, schildert, haalt boodschappen, doet met een hamer in de hand mee aan de werkzaamheden en rust al nippend aan een glaasje wijn uit van zijn arbeid

Planning
Het werk van Ippel voor de reconstructie moet in korte tijd gedaan worden om de horecabedrijven en het terrasseizoen zoveel mogelijk te ontzien. De reconstructiewerkzaamheden duren daarom tot uiterlijk 1 april 2014. In oktober 2014 worden de werkzaamheden afgerond met het terugbrengen van de oorspronkelijke bestrating (de Portugese keitjes).
(Bron: Gemeente Dordrecht http://cms.dordrecht.nl/ondernemers/nieuws/werkzaamheden-reconstructie-scheffersplein-gestart
 • P003280 Scheffersplein

 • P003287 Scheffersplein

 • P003294 Scheffersplein

 • P003304 Scheffersplein

 • P003315 Scheffersplein

 • P003331 Scheffersplein

 • P003335 Scheffersplein

 • P003352 Scheffersplein

 • P003355 Scheffersplein

 • P003358 Scheffersplein

 • P003359 Scheffersplein

 • P003425 Scheffersplein

 • P003427 Scheffersplein

 • P003428 Scheffersplein

 • P003434 Scheffersplein

 • P003438 Scheffersplein

 • P003510 Scheffersplein

 • P003534 Scheffersplein

 • P003541 Scheffersplein

 • P003545 Scheffersplein

 • P003547 Scheffersplein

 • P003552 Scheffersplein

 • P003833 Scheffersplein

 • P003835 Scheffersplein