Met de benaming "open stad" wordt in het militaire krijgsbedrijf aangeduid, dat een stad niet door troepen is bezet noch in staat van verdediging is gebracht. Die situatie was van toepassing op Dordrecht aan het begin van de Duitse inval op 10 mei 1940. In de dagen daarna vormde Dordrecht en het omliggende gebied het toneel van zware gevechten, waarbij duizenden militairen waren betrokken.
Op 10 mei 1940 daalden Duitse parachutisten ten noorden en ten zuiden van de bruggen bij Moerdijk en Zwijndrecht. Die vitale oeververbindingen werden bezet met de bedoeling, een corridor te vormen voor de oprukkende Duitse Negende Pantserdivisie. Voorzien was om via Moerdijk - Zwijndrecht - Rotterdam naar Den Haag op te rukken. Vier jaar later volgden de geallieerden een vergelijkbaar scenario in ons land bij de operatie Market Garden.
De Nederlandse landmacht reageerde met de Lichte Divisie. Deze grotendeels mobiele strijdmacht werd uit s’Hertogenbosch naar Alblasserdam gedirigeerd met de bedoeling, over de Alblasserdamse brug naar het vliegveld Waalhaven door te stoten.
Dat mislukte, waarop de divisie werd overgezet naar het Eiland van Dordrecht. Op 12 mei gingen Nederlandse militairen in de aanval om de verbinding tussen de Moerdijkbruggen en de Zwijndrechtse bruggen te bezetten.
Vrijwel gelijktijdig dirigeerden de Duitsers versterkingen van parachutisten en luchtlandingstroepen van Waalhaven naar Dordrecht om de Nederlandse dreiging af te wenden. Op 13 mei kwamen Duitse tanks en pantserwagens eveneens in actie, waarop de Lichte Divisie zich terugtrok op Papendrecht. Daags daarna volgde de capitulatie na het bombardement op Rotterdam.
De strijd in en om de stad was in enkele opzichten vergelijkbaar met die aan de Grebbeberg. Wat omvang, intensiteit en aantallen ingezette militairen betrof, werd de mei-oorlog van 1940 overwegend gestreden in Dordt en aan de Grebbe.
(Bron: www.grebbeberg.nl/dordt)
Sinds 2007 worden op het eiland van Dordrecht tijdens "Dordt Open Stad" op de historische plekken een aantal situaties uit de meidagen van 1940 zo "natuurgetrouw mogelijk nagespeeld".
In deze galery treft u een aantal foto's van de gebeurtenissen zoals die op 10 mei 1940 plaats vonden.
 • H002990 Ddt open stad bewkopie

 • H002991 Ddt open stad bewkopie

 • H002996 Ddt open stad bewkopie

 • H002992 Ddt open stad bewkopie

 • H002997 Ddt open stad bewkopie

 • H002995 Ddt open stad bewkopie

 • H003001 Ddt open stad bewkopie

 • H003017 Ddt open stad bewkopie

 • H002998 Ddt open stad bewkopie

 • H003008 Ddt open stad bewkopie

 • H003005 Ddt open stad bewkopie

 • H003020 Ddt open stad bewkopie

 • H003022 Ddt open stad bewkopie

 • H003023 Ddt open stad bewkopie

 • H003024 Ddt open stad bewkopie

 • H003026 Ddt open stad bewkopie

 • H003031 Ddt open stad bewkopie

 • H003028 Ddt open stad bewkopie

 • H003033 Ddt open stad bewkopie

 • H003037 Ddt open stad bewkopie

 • H003044 Ddt open stad bewkopie

 • H003046 Ddt open stad bewkopie

 • H003054 Ddt open stad bewkopie

 • H003056 Ddt open stad bewkopie

 • Pagina: 1·2·3·4·5·6