Volgens de volkstelling van 2007 behoort drieënzestig procent van de mensen in Ethiopië tot het Christendom en vierendertig procent tot de Islam.
Veel christenen horen tot de Ethiopisch-orthodoxe Kerk. Tot 1959 was de Ethiopische Kerk onderdeel van de Koptische Kerk. De Ethiopische Kerk is vooral monofysitisch en ziet Jezus Christus dan vooral als God. De Patriarch resideert in Addis Abeba. Tot 1974 was de Ethiopische Orthodoxe Kerk de staatskerk. De Ethiopische bijbel is veel uitgebreider dan de Bijbels in het overige christendom, omdat de Ethiopische orthodoxie nooit een canon schriftelijk vastlegde. Een klein aantal Ethiopiërs is katholiek of protestants.
Een kleine drie procent van de bevolking hangt het animisme aan. (Bron: Wikipedia)
In dit album een fotografisch verslag van de verschillende religieuze stromingen in Ethiopië.
 • L5509 b

 • L5521 b

 • L5523 b

 • L5526 b

 • L5817 b

 • L5818 b

 • L5821 b

 • L5823 b

 • L5826 b

 • L5839 b

 • L5841 b

 • L5842 b

 • L5851 b

 • L5861 b

 • L5867 b

 • L5870 b

 • L5872 b

 • L5874 b

 • L5875 b

 • L5876 b

 • L5877 b

 • L5879 b

 • L5880 b

 • L5881 b

 • Pagina: 1·2·3·4·5·6